Metody działania

W celu przyspieszenia i udoskonalenia prowadzonego postępowania egzekucyjnego Komornik Sądowy Ewelina Florczak korzysta z najnowszych systemów informatycznych:

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

System upraszczający proces uzyskania tytułu wykonawczego czyli orzeczenia sądowego w sprawach, o niewielkim stopniu skomplikowania przy użyciu techniki komputerowej.

e-sad.gov.pl


Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

System obejmujący centralną bazę danych zawierającą informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach, a także osobach posiadających wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami. Ewidencja ta prowadzona jest w systemie informatycznym.

cepik.gov.pl


Krajowa Izba Rozliczeniowa

System pozwalający na dokonanie w formie elektronicznej zapytania do banków o rachunki bankowe dłużników. Weryfikacji można dokonać zarówno w bankach komercyjnych jak i spółdzielczych zgodnie z aktualnym wykazem.

kir.pl


Centralna Baza Ksiąg Wieczystych

System dający komornikowi możliwość ustalenia czy dłużnik jest właścicielem nieruchomości. Zapytanie obejmuje nieruchomości na terytorium całej Polski.

przegladarka-ekw.ms.gov.pl


Platforma Usług Elektronicznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Platforma PUE ZUS daje komornikowi wgląd do informacji dotyczących płatnika składek ubezpieczeniowych. Pozwala również otrzymać informacje na temat pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych.

zus.pl/pue


Platforma eletronicznej wymiany dokumentów pomiędzy urzędami

Platforma ePUAP ułatwia komornikowi kontakt z urzędami administracji publicznej, usprawniając wymianę korespondencji i pozwala na sprawdzanie statusów spraw i wniosków.

obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap