Właściwość

Zgodnie z treścią art. 8 Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych:

1. Komornik działa na obszarze swojego rewiru, z uwzględnieniem art. 10.
2. Rewirem jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych

1. W sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:
– o egzekucję z nieruchomości;
– o wydanie nieruchomości;
– o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
– o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
– w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru.
3. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.


Zakres właściwości miejscowej obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim tj.:

  • Miasto i Gmina Ostrów Wielkopolski
  • Miasto i Gmina Raszków
  • Miasto i Gmina Nowe Skalmierzyce
  • Gmina Sieroszewice
  • Miasto i Gmina Odolanów
  • Gmina Przygodzice
  • Gmina Sośnie